Skip to main content
Animert ForklaringsvideoKunder

Storisell leverer animert forklaringsvideo til Avfall Norge

Storisell leverer animert forklaringsvideo til Avfall Norge

Storisell leverer animert videokampanje til Avfall Norge. Avfall Norge er en interesseorganisasjon for gjenvinningsbransjen. Avfall Norge representerer over 200 medlemmer fra offentlig og privat sektor.

Project Manager:
William Sehlin
Co-Founder / CEO, Account Executive, Storisell
william@storisell.com

William Sehlin

Co-Founder / CEO, Account Executive

william@storisell.com

Prices at Storisell

Also want to produce a premium explainer video? At Storisell we believe that if explainer videos are going to be your company’s first impression, invest in them properly. Learn what you need to consider when budgeting for premium explainer videos by downloading our price document. Fill the form to get our prices.

VIEW VIDEO

Introduksjon:

I dag har avfallsforbrenningsanlegg en nødvendig funksjon i samfunnet vårt.

Presentasjon:

Mange av de produktene vi ofte tror er resirkulerbare, har i dag ikke tilstrekkelige egenskaper for å bli gjenvunnet. Plast er et godt eksempel på dette. Vi tar for gitt at plasten vi bruker kan resirkuleres, men ofte kan den ikke det. For økt materialgjenvinning må produsentene derfor tenke nytt på hvordan de designer og merker produktene sine,  hvilke plastkvaliteter som benyttes, myndighetene på hvordan de lager effektive gjenvinningsløsninger, mens du og jeg må tenke over forbruket vårt. Fortsatt kastes store mengder avfall som ikke kan materialgjenvinnes. Da er spørsmålet: hvor skal vi gjøre av alt avfallet som i dag ikke lar seg resirkulere?

Argument:

Det er her avfallsforbrenningsanlegg kommer inn i bildet – et ledd i avfallskjeden som gjenvinner energi fra avfall som ikke kan gjenbrukes eller materialgjenvinnes. På denne måten unngår vi store deponier, som faktisk er en stor kilde til forurensning og forbudt i Norge.

Argument: Environment

Forbrenning av avfall fjerner miljøgifter og smittestoffer, og forhindrer dermed at disse stoffene går videre i kretsløpet. På den måten beskyttes naturen for giftstoffer, og virus og andre smittestoffer fra pandemier hindres fra å spres. Ved hjelp av forbrenning blir disse skadelige stoffene forsvarlig behandlet og avfallet utnyttet på best mulig måte. Som en naturlig konsekvens av avfallsforbrenning skapes det spillvarme i prosessen. Denne varmen kan utnyttes til strømproduksjon og fjernvarme og anses som karbonnøytral energi. Resultatet er en bærekraftig prosess som gir et sunt miljø, rene, resirkulerte råvarer og karbonnøytral energi.

Application:

Formålet med avfallsforbrenning er ikke energiproduksjon, men en lovpålagt sluttbehandling av restavfall. For å skape en bærekraftig fremtid er vi helt avhengige av at forbrenningsanleggene fjerner det som ikke kan eller bør resirkuleres. Besøk AvfallNorge.no og les mer om arbeidet vi gjør.

Close:

Avfall Norge

Introduksjon:

Ifølge forurensningsloven har alle et ansvar for å hindre at forurensning oppstår, herunder avfallsproblemer. Det betyr at vi alle er pålagt å kvitte oss med avfallet vårt på en miljøbevisst måte. Som forbrukere kan vi også legge press på produsenter av varer, og kreve sunnere og mer miljøbevisste produksjonsprosesser og produkter. Her har vi et stort, uutnyttet potensial.

Presentasjon/argument:

Avfallsforbrenning er en viktig del av en nasjons forsvarlige behandling av avfall. Når et produkt ikke lar seg gjenbruke eller gjenvinne, må det behandles. Forbrenningsanlegg er til for å sikre at dette gjøres på en miljøforsvarlig måte.

Kommuner som er medeiere i forbrenningsanlegg bruker 15% av den samlede forbrenningskapasiteten. De resterende 85 % tilbys på et åpent marked, hvor større og mindre aktører og andre kommuner kjøper behandling med forbrenning. Noen ganger fraktes norsk avfall til Sverige, fordi tjenesten er billigere der.

Forbrenningsanleggene dekker sine kostnader ved å selge en trygg og miljøvennlig behandlingsmåte av avfall, samt salg av spillvarmeenergi som er et biprodukt av avfallsforbrenningen.

Siden forbrenningsanleggene har liten mulighet til å påvirke hva som kommer inn i anleggene sine, vil det være lite hensiktsmessig å legge til avgifter på forbrenning. Dersom målet er å produsere mindre avfall – og behandle avfallet med minst mulig transport – bør økonomiske virkemidler legges der det har effekt tidligere i prosessen, f.eks.når produkter og emballasje designes og produseres.

Application:

Forbrenning er en nødvendig brikke i en forsvarlig, norsk avfallsbehandling, og utgjør en viktig rolle i en bærekraftig framtid og i den sirkulære økonomien. Besøk www.avfallnorge.no og les mer om arbeidet vi gjør.

Close:

Avfall Norge